Privacy Policy

Inleiding

Chicco Hair&Beauty neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@chiccohairenbeauty.nl.

Wie is Chicco Hair&Beauty?

Wij zijn een besloten eenmanszaak te Bemmel aan markt 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09172004.
Chicco Hair&Beauty is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Chicco Hair&Beauty de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Chicco Hair&Beauty jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Chicco Hair&Beauty persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Chicco Hair&Beauty voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Chicco Hair&Beauty worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Website

Doeleinde: Online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Andere activiteiten

Doeleinde: Management
Gegevens: omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Chicco Hair&Beauty heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage;
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Chicco Hair&Beauty over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen;
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Chicco Hair&Beauty. Je kunt verzoeken dat Chicco Hair&Beauty je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking;
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Chicco Hair&Beauty de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken;
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Chicco Hair&Beauty of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht;
Je hebt het recht je persoonsgegevens van Chicco Hair&Beauty te verkrijgen. Chicco Hair&Beauty zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken;
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Chicco Hair&Beauty je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Chicco Hair&Beauty;
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@chiccohairenbeauty.nl, Chicco Hair&Beauty zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Chicco Hair&Beauty een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Chicco Hair&Beauty je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens;
Het kan zijn dat Chicco Hair&Beauty verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Chicco Hair&Beauty ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Chicco Hair&Beauty worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Chicco Hair&Beauty worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Chicco Hair&Beauty je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@chiccohairenbeauty.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Chicco Hair&Beauty jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@chiccohairenbeauty.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Heeft u last van haaruitval? 
Of krijgt u te maken met haaruitval?

Maak dan nu een afspraak voor een gratis intake gesprek, wij zijn gespecialiseerd in haarwerken en hebben voor elk haarprobleem een oplossing.

Lees meer

© 2024 Chicco DEV
Website door OVK webdesign